martes, 21 de abril de 2020

LIGAZÓNS A PÁXINAS CON ACTIVIDADESO Equipo de E. I aboga por unha metodoloxía baseada no método científico.  Supón unha metodoloxía para obter novos coñecementos a través da observación sistemática, medición, experimentación, análise e modificación de hipótese. Por este motivo, non se deixa unha entrada no Blogue de Ciclo de Infantil de ligazóns a páxinas con actividades como fichas para imprimir. No obstante, debido á solicitude dalgunhas familias inclúense no blogue da aula as seguintes: Espero que vos sexan de axuda